Реєструючись на сайті Постачальника, ви надаєте Постачальнику згоду на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптацію, зміну, відновлення, використання, знищення, знеособлення всіх введених для реєстрації персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», з метою належного надання логістичних та супутніх послуг.

Постачальник вжив усіх необхідних заходів для захисту персональних даних клієнтів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання несанкціонованому доступу.

Реєструючись на сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб’єкта даних відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17